Børnehus Hovedstaden

Børnehus Hovedstaden er et tilbud til børn og unge i alderen fra 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom.

Splitter

Dukke

Har du mistanke om overgreb begået mod børn skal du underrette din kommune, som så vil hjælpe dig videre. Børnehuset yder ikke telefonrådgivning til børn/unge eller pårørende.

Børnehusene i Danmark er etableret med udgangspunkt i et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde. Børnehuset skal bidrage til kommunens børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant at inddrage politiet og/eller sygehusvæsenet.

Børnehus Hovedstaden er et børnevenligt indrettet hus, hvor det skal være rart for børn, unge og deres pårørende at komme. En grundtanke i børnehus-modellen er, at de relevante myndigheder kommer til barnet eller den unge i børnehuset, og så vidt muligt yder deres indsats der. Børnehusets samlede ekspertise skal sikre, at indsatsen til det enkelte barn/ung sker med udgangspunkt i et tværsektorielt og børnevenligt helhedssyn, så det enkelte forløb tilrettelægges og koordineres så skånsomt som muligt, for barnet/den unge.

Børnehus Hovedstaden er bemandet med fast personale, der er særligt kvalificeret til at varetage sager om overgreb mod børn og unge.

Børnehus Hovedstaden har både lokaler i København og Hillerød.

Minister

Leder af Børnehuset Pernille Spitz viser Socialminister Manu Sareen, Overborgmester Frank Jensen og Socialborgmester Jesper Christensen rundt, i forbindelse med deres besøg i børnehuset den 19/1-15.